Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2014

eksistens
10:33
8609 8f29 400
Reposted fromgreens greens viafatu fatu
10:33
4313 8394 400
eksistens
10:32
eksistens
10:31
0523 4edf 400
Reposted fromperditumest perditumest viafatu fatu
eksistens
10:29
eksistens
10:28
Reposted bycytatymagiciansassistantpanienkamorganitacukier-wanilinowyinkaczmartinif16banshelittlewhiteliesagnytaiamnotarobotpannakachnaniepytajxoxounieuciekajownstylexforeveryoungxmadouDominique7chansontristefalkowskanokturnalnokturnalwindofchangechicaDimrostMagnolia11insaniawsbt

February 07 2014

eksistens
22:33
Młoda i Piękna, jestem świeżo po seansie.
eksistens
21:23

January 31 2014

eksistens
11:29
Jeśli chcesz oglądać tęczę, musisz dzielnie znieść deszcz.
— Przysłowie chińskie.
Reposted fromsonaive sonaive viafelicka felicka

January 30 2014

eksistens
11:24
Play fullscreen
Reposted bywonderfulnaturefilmowyAmazonia
11:19
4623 8a05 400
eksistens
11:18
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku(...)Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viafatu fatu
11:18
3000 6376 400
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viafatu fatu
11:18
3391 7252 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafatu fatu
eksistens
11:15
5532 108e
Reposted frommaindev maindev viaKingasToy KingasToy
eksistens
11:14
9182 89e4 400
Reposted fromIriss Iriss viastylte stylte

January 29 2014

eksistens
13:50
7438 997f 400
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafelicka felicka
eksistens
13:50
-Where should we go?
-I don’t care. Anywhere you want.
 Anywhere we don’t know people.
— Ernest Hemingway
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viafelicka felicka
eksistens
13:48
Nasze współczesne podejście do umierania przypomina pornografię. Popkultura jest przesycona obrazami śmierci, zwłok, wampirów czy żywych trupów, ale sam proces umierania traktujemy jak coś wstydliwego, o czym mówić nie wypada.
— Geoffrey Gorer, angielski antropolog.
Reposted bycytatyMagnolia11nowelovestoryjoannnasorainyhappinessfenoloftaleinafrkskrzaciktranscendowacKurkaWyluzujYELLOWBREEZESbutterfly94redshadowniemcusleeplessdiaryinsanedreamerzooziamarvelaxmattieupuremindxsuchamessrollinsonowazuzeklobuzekakt-5goszkoniewdziecznaostatniplugsspiscesdiviPitufashitsurikitewalksomemistakesmartexxxniskowokejti5stopstandingthereparafinapuella13frenataetillbakadimetylotryptaminacrambiemessedupmadamebutterflylifecanbeeasier7

January 26 2014

eksistens
15:44
I tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra.
...nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować
tak zwanej życiowej mądrości,
dopóki życie trwa,
póki życie trwa.
— Agnieszka Osiecka - Wielka woda.
Reposted bycytatymy-life-my-choicestrampdoubleespressozupson19joanna86dyingfordanceskrzacikfuckofcoursemyroadolawiekinaankaottak94cricettaMelody14muszkaembracewildnessheartsforyoumarekk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl